Scroll

instrukcja obsługi


INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU BEZRAMOWEJ ZABUDOWY BALKONU ORAZ TARASU : COPAL SYSTEM 3.


Warunkiem poprawnego funkcjonowania zabudowy jest jego właściwy montaż, obsługa i konserwacja.

Zabudowa balkonu/tarasu wykonana w systemach Copal jest zabudową osłonową, nietermoizolowaną i chroni przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi takimi jak: opady deszczu i śniegu, podmuchy wiatru, kurz i pył.

Stanowi również dodatkowe utrudnienie dla włamywacza i jest dodatkową barierą dla hałasu ulicznego.
Należy pamiętać, aby na czas nieobecności lub w przypadku zapowiadającej się zmiany pogody zamknąć zabudowę, aby uniknąć niepożądanego zasypania śniegiem, zalania deszczem lub wtargnięciem przez osoby trzecie.

W związku z tym, że jest to tzw. „zimna” zabudowa pomieszczeń nieizolowanych, w celu uniknięcia osadzania pary na szkle, należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia np. częste wietrzenie lub pozostawienie lekko rozsuniętej zabudowy.

1.W bocznym skrzydle obrotowym należy odbezpieczyć uchwyt do otwierania dolny i otworzyć poprzez delikatne pociągnięcie linki do wnętrza balkonu, lub przekręcenie pokrętła ( opcjonalnie) – zwolniona zostaje w ten sposób blokada .Poprzez obrót o 90° otwieramy skrzydło do wewnątrz.

2. Kolejne, sąsiednie skrzydło przesunąć zdecydowanym ruchem w miejsce pierwszego do momentu wyczucia oporu, zwalniamy zapadkę dolną (opcjonalnie) dopychając, przekręcić o 90° do wewnątrz i odłożyć na, już otwarte, skrzydło.

Sugerujemy przesuwanie skrzydeł poprzez uchwycenie ich obiema rękoma, w okolicach połowy wysokości oraz uchwytu otwierającego. Najlepiej, aby rozkład sił był w miarę równomierny – umożliwia to łatwiejsze przesuwanie elementu, w przeciwnym wypadku elementy mogą się klinować.

3. Po złożeniu wszystkich skrzydeł do wewnątrz balkonu należy zabezpieczyć je przed swobodnym poruszaniem za pomocą urządzenia dokującego i unieruchomić.

4. Po otwarciu zabudowy i unieruchomieniu skrzydeł wewnątrz balkonu należy obowiązkowo pamiętać aby w przypadku nasilającego się wiatru, bezzwłocznie zamknąć zabudowę. W przypadku niezastosowania się do wskazówek zabudowa może ulec uszkodzeniu.

5.W celu zamknięcia zabudowy należy postępować w odwrotnej kolejności jak w pkt. 2. Należy zwrócić uwagę na to, aby poszczególne elementy dosuwać możliwie blisko siebie. Nieprawidłowe dosunięcie sąsiadujących ze sobą skrzydeł może uniemożliwić zamknięcie skrzydła pierwszego.

6.W przypadku problemów z otworzeniem lub zamknięciem zabudowy balkonowej (mimo zastosowania się do instrukcji obsługi) nie należy czynić prób naprawy „na siłę”. W takich przypadkach należy wezwać firmę montażową.

7. Tafle szklane systemu bezramowego należy przemywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów ogólnie stosowanych do powierzchni szklanych, elementy wykonane z aluminium należy przemywać wodą z dodatkiem neutralnego detergentu. Bezwzględnie należy unikać substancji żrących, różnego rodzaju proszków czyszczących, rozpuszczalników itp.

8. Dla poprawnego funkcjonowania okna, wymagane jest utrzymywanie w czystości prowadnic umieszczonych w ościeżnicy.

9. Zaleca się, aby dolne prowadnice oraz uszczelki szczoteczkowe były odkurzane nie rzadziej niż raz na pół roku (lub częściej w zależności od czystości i zapylenia otoczenia). 10. Co pewien czas koniecznie jest sprawdzenie czystości otworów odwadniających umieszczonych w prowadnicach. Gwarantuje to prawidłowy odpływ wody.

Rozbieranie, demontaż i regulacja zabudowy we własnym zakresie w okresie trwania gwarancji jest zabroniona pod rygorem utraty jej ważności.

Elementy szklane z racji połączeń narożnych „na styk” mogą o siebie uderzać pod wpływem wiatru, nie jest to wina konstrukcyjna zabudowy balkonu.

Opis możliwych problemów przy eksploatacji systemu zabudowy balkonowej COPAL:

1. Nie można otworzyć pierwszego elementu – proszę dosunąć wszystkie pozostałe elementy w przeciwną stronę do kierunku otwierania.

2. Elementy nie otwierają się do środka – proszę przesunąć element do miejsca otwarcia, mocno dociskając otwierać do środka.

Sugerujemy przesuwanie skrzydeł poprzez uchwycenie ich obiema rękoma, w okolicach połowy wysokości oraz uchwytu otwierającego

Trzymając skrzydło obiema rekoma, poprzez obrót o 90° otwieramy skrzydło do wewnątrz.

POBIERZ PDF