Scroll

instrukcja montażu


Instrukcja montażu i obsługi okienka podawczego w Systemie COPAL®


    Dziękujemy za zakup naszych produktów charakteryzujących się doskonałymi parametrami technicznymi i użytkowymi. Właśnie walory funkcjonalne, spowodowały szerokie rozpowszechnienie i ogromną popularność tego rodzaju okien podawczych.
Jednakże decydując się na zakup takich właśnie okien należy wziąć pod uwagę ich specyficzne parametry techniczne oraz pamiętać o kilku podstawowych zasadach użytkowania, wynikających z właściwości materiałów wykorzystanych do produkcji tych okien.
• Okno podawcze COPAL jest wykonane w systemie aluminiowych zimnym (profile bez przekładki termicznej)
• Przy zamontowanym siłowniku pojedynczym, linka podciągająca okno jest zamontowana z jednej strony i może powodować niewielkie przekoszenia okna, co nie wpływa na prawidłową pracę okna i samego siłownika

INSTRUKCJA MONTAŻU OKIEN

Niniejsza instrukcja jest ogólną instrukcją montażu okien podawczych produkowanych przez Copal sp. z o.o. i opisuje tylko ogólne zasady montażu okien z założeniem typowych warunków montażowych ogólnie stosowanych w budownictwie. Zalecane jest, aby montaż naszych okien dokonywała autoryzowana grupa montażowa. Należy pamiętać, że jedynie prawidłowo zamontowane okno spełnia swoje funkcje.

  Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić warunki budowlane w miejscu montażu. Należy sprawdzić wytrzymałość murów ( ścianek działowych ) okalających okno, aby materiały je mocujące posiadały odpowiednio wytrzymałe połączenie z murem. Okno nie może być elementem nośnym konstrukcji ścianki działowej lub budynku, jest tylko wypełnieniem gotowego otworu konstrukcyjnego. Nie może podpierać nadproża lub być wciskane w otwór.
Dla poprawnego funkcjonowania okien i drzwi niezbędne jest zachowanie odpowiedniego luzu (min. 5 mm) między ramą a murem.

1. Sprawdź czy wymiary otworu są zgodne z wymaganym luzem.
2. Ustaw ramę na klockach i wypierając ją od dołu ustaw ją w pionie
3. Sprawdź położenie ramy w otworze (czy zachowane są luzy montażowe, pion i poziom ramy oraz jej przekątne), zabezpiecz prawidłowe ustawienie klockami dystansowymi. Sprawdź, czy profile ramy nie rozchodzą się na dole okna.
4. Okienko między prowadnicami nie może mieć żadnego luzu
5. Zamontuj okno do muru poprzez przewiercenie ramy i zakotwienie w murze za pomocą rozwiązań systemowych (kołek do mocowań ramowych)
6. Odpyl i zwilż wodą fugę między murem a ramą i wypełnij pianką poliuretanową.
7. Po zastygnięciu i stwardnieniu pianki usuń kliny oraz klocki dystansowe i uzupełnij wypełnienie fugi pianką poliuretanową.
8. Po całkowitym stwardnieniu pianki usuń jej nadmiar i rozpocznij obróbkę tynkarską ościeży.
9. Po zakończeniu montażu przykręć blokadę E602 za pomocą wkrętu 3.5x16.


okno podawcze blokada

Budowa

Okienko składa się z okna stałego (3) montowanego do ramy (1) przy pomocy blachowkrętów oraz z części przesuwnej (7) umieszczonej na prowadnicach (5). Każde okienko wyposażone jest w zabezpieczenie w kolorze srebrnym, które chroni przed niekontrolowanym opadnięciem okienka (8). Blokada zatrzymuje okienko 100mm ponad blatem. W pozycjach skrajnych okienko ustalane jest za pomocą zamka bagnetowego (6). Okienka podawcze COPAL można również zamawiać w opcji ze siłownikiem (sprężyna gazowa) (2), który ułatwia obsługę i podwyższa walory użytkowe. (m.in. redukuje siłę potrzebną do podnoszenia okienka, oraz umożliwia ustalenie części przesuwnej w dowolnej pozycji otwartej). Okienka nie należy samodzielnie demontować. Niepoprawnie zmontowane okienko stanowi zagrożenie dla jego użytkowników. Nie należy dopuszczać do użytkowania okienka bez sprawnego urządzenia zabezpieczającego (8).
okno podawcze rama okno podawcze siłownik okno podawcze część stała okno podawcze linka siłownika okno podawcze prowadnica okno podawcze zamek bagnetowy okno podawcze część przesuwna okno podawcze blokada

Zasada działania

1. Włóż kluczyk, przekręć kluczyk zamka pozwalając na jego odblokowanie ( zamek powinien wykonać ruch liniowy w stosunku do jego osi )
2. W przypadku zastosowania w okienku siłownika istnieje możliwość zablokowania przesuwu okienka w każdej wysokości. W przypadku braku siłownika blokada następuje w jego najwyższym położeniu przy użyciu urządzenia zabezpieczającego
3. Zamykanie okna z siłownikiem:
• Przesuń okno w dół
• Odblokuj urządzenie zabezpieczające poprzez wciśnięcie zapadki w kierunku ramy
• Wduś zamek, wyciągnij kluczyk bez przekręcania
4. Zamykanie okna bez siłownika:
• Odblokuj urządzenie zabezpieczające poprzez wciśnięcie zapadki w kierunku ramy przytrzymując okienko przed jego samoistnym opadnięciem
• Przesuń okno w dół
• Odblokuj urządzenie zabezpieczające poprzez wciśnięcie zapadki w kierunku ramy
• Wduś zamek, wyciągnij kluczyk bez przekręcania
UWAGA. Pomimo zabezpieczeń nie należy trzymać dłoni w miejscu opadania okienka.

Eksploatacja:

1. Profile i wypełnienia czyścić środkami, które nie zawierają dodatków ściernych mogących nieodwracalnie uszkodzić powierzchnie profili i wypełnień. Ze szczególną dbałością należy czyścić prowadnice, które są odpowiedzialne za poprawną pracę całego układu.
2. W przypadku okienek wyposażonych w siłownik (2) szczególną uwagę należy zwracać na stan linek (4) podtrzymujących okienko. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w mechanizm siłownika. Każdy siłownik zabezpieczony jest plombą gwarancyjną. Zerwanie lub uszkodzenie plomby równoważne jest z utratą gwarancji. Firma COPAL nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane przez siłowniki z uszkodzoną plombą gwarancyjną.
3. W skrajnym przypadku uszkodzenia siłownika lub urządzenia zabezpieczającego, zerwania linki, potłuczenia szkła w części przesuwnej – należy wezwać firmę, która montowała okno lub skontaktować się z firmą COPAL (067 216 6767).

Jeżeli uszkodzeniu uległ siłownik należy podać jego numer znajdujący się na obudowie, który specyfikuje jego wszystkie parametry.
Obsługa zamka bagnetowego:
Zamek bagnetowy działa na zasadzie przesuwania rygla w postaci bagnetu, który blokuje pozycję okienka. Do każdego okienka dostarczane są dwa kluczyki z nabitym numerem, który pozwala odtworzyć wzór klucza w przypadku jego zagubienia.
Obsługa mechanizmu zabezpieczającego:
W celu zamknięcia okienka należy domknąć blokadę uniemożliwiającą opadanie okienka.
Urządzenie należy bezwzględnie wymienić po usterkowym opadnięciu okienka. Mechanizm pełni rolę bezpiecznika jednokrotnego użycia, który podlega wymianie po każdym awaryjnym zdarzeniu.

Często zadawane pytania/uwagi:
1. Pomimo zainstalowanego siłownika, okno podawcze COPAL ciężko się obsługuje.
Należy sprawdzić czy linki siłownika, na którym zawieszone jest okno, prawidłowo zwijają się w urządzeniu, w pionowym (montażowym) ustawieniu okna.
      - Jeśli się nie zwijają (linka staje się luźna przy uniesieniu okna) należy lekko szarpnąć za linkę        siłownika, w pozycji, kiedy okno jest zablokowane zamkiem bagnetowym.
      - Jeśli linki pracują prawidłowo, ale okna nadal ciężko się podnosi – należy sprawdzić pion i               poziom ramy oraz jej przekątne.
      - W przypadku prawidłowego montażu ale nieprawidłowej pracy siłownika, należy wezwać               firmę, która montowała okno lub skontaktować się z firmą COPAL (067 216 6767).
2. Kolor linki siłownika – zawsze tylko brązowy
3. Kolor blokady E602 – srebrno-czarny
4. Kolor zamka bagnetowego – srebrny