Scroll

instrukcja obsługi - Copal System 4


Instrukcja obsługi systemu bezramowej zabudowy balkonu oraz tarasu : Copal System 4.


Warunkiem poprawnego funkcjonowania zabudowy jest jego właściwy montaż, obsługa i konserwacja.

Zabudowa balkonu/tarasu wykonana w systemach Copal jest zabudową osłonową, nietermoizolowaną i chroni przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi takimi jak: opady deszczu i śniegu, podmuchy wiatru, kurz i pył.

Stanowi również dodatkowe utrudnienie dla włamywacza i jest dodatkową barierą dla hałasu ulicznego.
Należy pamiętać, aby na czas nieobecności lub w przypadku zapowiadającej się zmiany pogody zamknąć zabudowę, aby uniknąć niepożądanego zasypania śniegiem, zalania deszczem lub wtargnięciem przez osoby trzecie.

W związku z tym, że jest to tzw. „zimna” zabudowa pomieszczeń nieizolowanych, w celu uniknięcia osadzania pary na szkle, należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia np. częste wietrzenie lub pozostawienie lekko rozsuniętej zabudowy.

1. Pierwsze skrajne skrzydło należy otworzyć poprzez przekręcenie uchwytu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i obrót panelu o 90° do wewnątrz balkonu LUB otworzyć poprzez pociągnięcie linki do wnętrza balkonu i obrót panelu o 90° do wewnątrz balkonu.

2. Następne, sąsiednie skrzydło przesunąć zdecydowanym ruchem w miejsce pierwszego do momentu wyczucia oporu, i podobnie jak pierwsze – pociągnąć i obrócić o 90° do wewnątrz i odłożyć na - już otwarte skrzydło.

Sugerujemy przesuwanie skrzydeł poprzez uchwycenie ich obiema rękoma, w okolicach połowy wysokości. Najlepiej, aby rozkład sił był w miarę równomierny – umożliwia to łatwiejsze przesuwanie elementu, w przeciwnym wypadku elementy mogą się klinować.

3. Po złożeniu wszystkich skrzydeł do wewnątrz balkonu należy zabezpieczyć je przed swobodnym poruszaniem za pomocą urządzenia dokującego i unieruchomić.

4. Po otwarciu zabudowy i unieruchomieniu skrzydeł wewnątrz balkonu należy obowiązkowo pamiętać aby w przypadku nasilającego się wiatru, bezzwłocznie zamknąć zabudowę. W przypadku niezastosowania się do wskazówek zabudowa może ulec uszkodzeniu.

5. W celu zamknięcia zabudowy należy postępować w odwrotnej kolejności. Należy zwrócić uwagę na to, aby poszczególne skrzydła dosuwać możliwie blisko siebie. Nieprawidłowe dosunięcie sąsiadujących ze sobą skrzydeł może uniemożliwić zamknięcie skrzydła pierwszego.

6. Panel z linką stalową należy delikatnie docisnąć, do momentu naprężenia linki i charakterystycznego kliknięcia zamka. Oznacza to, że panel został prawidłowo zamknięty.

7. W przypadku problemów z otworzeniem lub zamknięciem zabudowy balkonowej (mimo zastosowania się do instrukcji obsługi) nie należy czynić prób naprawy „na siłę”. W takich przypadkach należy wezwać firmę montażową.

8. Tafle szklane systemu bezramowego należy przemywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów ogólnie stosowanych do powierzchni szklanych, elementy wykonane z aluminium należy przemywać wodą z dodatkiem neutralnego detergentu. Bezwzględnie należy unikać substancji żrących, różnego rodzaju proszków czyszczących, rozpuszczalników itp.

9. Dla poprawnego funkcjonowania okna, wymagane jest utrzymywanie w czystości prowadnic umieszczonych w ościeżnicy.

10. Zaleca się, aby dolne prowadnice oraz uszczelki szczoteczkowe były odkurzane nie rzadziej niż raz na pół roku (lub częściej w zależności od czystości i zapylenia otoczenia).

11. Co pewien czas koniecznie jest sprawdzenie czystości otworów odwadniających umieszczonych w prowadnicach. Gwarantuje to prawidłowy odpływ wody.

Opis możliwych problemów przy eksploatacji systemu zabudowy balkonowej COPAL:

1. Nie można otworzyć pierwszego elementu – proszę dosunąć wszystkie pozostałe elementy w przeciwną stronę do kierunku otwierania.

2. Elementy nie otwierają się do środka – proszę przesunąć element do miejsca otwarcia, mocno dociskając otwierać do środka.

Elementy szklane z racji połączeń narożnych „na styk” mogą o siebie uderzać pod wpływem wiatru, nie jest to wada konstrukcyjna zabudowy balkonu

Rozbieranie, demontaż i regulacja zabudowy we własnym zakresie w okresie trwania gwarancji jest zabroniona pod rygorem utraty jej ważności.

Pierwsze skrajne skrzydło obrotowe należy otworzyć poprzez delikatne pociągnięcie linki i obrót panelu o 90° do wewnątrz balkonu.

Pierwsze skrajne skrzydło należy otworzyć poprzez przekręcenie uchwytu i obrót panelu o 90° do wewnątrz balkonu.

Sugerujemy przesuwanie skrzydeł poprzez uchwycenie ich obiema rękoma, w okolicach połowy wysokości

POBIERZ PDF